ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด   

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chif of Operation) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม