วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลของศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขา ปีงบประมาณ 2564 ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผล ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านประสานงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 5 ศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ