ร่วมจัดนิทรรศการ RID คลินิกชลประทาน และร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 6)            

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมจัดนิทรรศการ RID คลินิกชลประทาน และร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 6) โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี