จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมบริจาคอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมบริจาคอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร และ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร บริจาคเลือด จำนวน 51 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ณ อาคารอำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ