วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 06.40 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ไหว้พระพุทธวิสุทธิธรรมกายนิมิต ไหว้ศาลเจ้าปู่ย่า ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหาร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ณ อาคารสัมมนา 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ