ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก และสัญจรผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าข้างสวนไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าทางเข้างานศึกษาศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จุดที่ 3 บริเวณทางเข้าประตู 2 จุดที่ 4 ด้านหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ผู้มาติดต่อราชการ ชาวบ้านบ้านนานกเค้าและหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ที่สัญจรผ่าน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะคัดกรองตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคลี่คลาย ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ร่วมในการคัดกรองครั้งนี้ด้วย