วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563  เวลา 14.30 น. รายการเทยเที่ยวไทยช่อง  GMM 25 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.25 น.-23.25 น.  และ Youtube  ในวันจันทร์  ทางเพจ  Toey Tiew Thai  ได้ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์ โดยนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับความเป็นมา การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามดำภูพานของงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ โดยนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ซึ่งสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะออกอากาศ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.25 น.