ร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ   

 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนางทิวาวรรณ ศรีวิชัย หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ และนางปรานี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ นำเสนอแผนงานโครงการวิจัย โดยมีนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์   (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด   

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chif of Operation) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม

     ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

   วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร