วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลของศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขา ปีงบประมาณ 2564 ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผล ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านประสานงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 5 ศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

ร่วมจัดนิทรรศการ RID คลินิกชลประทาน และร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 6)            

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมจัดนิทรรศการ RID คลินิกชลประทาน และร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 6) โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

     จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 

 

 

         

เข้าร่วมนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 2

       วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-15.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยนางนภาพร ไสยวิจีณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

 

 

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการกองประสาน
งานโครงการพื้นที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย