มาแล้วครับสำหรับใครที่รออบรมออนไลน์ ด้านปศุสัตว์ เพื่อขอรับปัจจัยการผลิต มีทั้งหมด 6 หลักสูตร
สนใจหลักสูตรไหน 

คลิ๊กทำข้อสอบกันได้เลยครับ


1.โคเนื้อภูพาน>>https://forms.gle/QA8asmaWsQS5tEwF6
2.ไก่ดำภูพาน>>https://forms.gle/wTbp1bRXaS35ayUf7
3.สุกรภูพาน>>https://forms.gle/SePiUVydc4jfNdYf6
4.กระต่ายดำภูพาน>>https://forms.gle/Msr3xKQhJJNQVy5n6
5.แพะดำภูพาน>>https://forms.gle/UjWYroqka2h1nr3q6
6.กวางรูซ่า>>https://forms.gle/RAJBkqiEddw43XKEA

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0849562285 งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
314 บ้านนานกเค้า ตำบลห้วย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000