ผู้บริหาร

  
             
           นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
                     ผู้อำนวยการ
             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

สถานการณ์น้ำประจำวัน

สาระน่ารู้  
             เส้นทางประวัติศาตร์

  
       Study and Improvement
              of Soil Work

  
         อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ๋      

  
               3 ดำมหัศจรรย์

    
                   ผ้าคราม

   
                 ดินของพ่อ

   
         ยางนาราชา แห่งป่าไม้  

  
                   ต้นแดง