ผู้บริหาร

 

 

 

นางสาว...
หัวหน้าศึกษาและพัฒนาด้านข้าว

สาระน่ารู้


สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร


ข้าวกล้องงอก


ข้าวฮาง

พันธุ์ข้าวชื่อพันธุ์   กข6 (RD6) 

 ชื่อพันธุ์ กข12 (หนองคาย 80)

 กข14 (RD14) ชนิดข้าวเหนียว

  กข 15 (RD 15) ชนิด  ข้าวเจ้า

 สกลนคร (Sakon Nakhon)