กิจกรรมดำเนินการ  ประกอบด้วย

3.1.  กิจกรรมสวนสาธิตสมุนไพร   
3.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธิตสมุนไพรเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขและสมุนไพร  พื้นที่ 12 ไร่ ประกอบด้วย
-  แปลงสาธิตสมุนไพรตัวอย่างประเภทพืชผักสวนครัว 
-  แปลงสาธิตสมุนไพรตัวอย่างประเภทพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นประจำครอบครัว  
-  แปลงสาธิตสมุนไพรอนุรักษ์ 
-  แปลงสาธิตสมุนไพรหายาก/นิยมใช้ในตำรับยาแผนไทย 
-  แปลงสาธิตสมุนไพรสำหรับใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาสมุนไพร 
-  แปลงสาธิตสมุนไพรแบ่งแยกตามกลุ่มอาการโรค
-  แปลงสาธิตสมุนไพรประเภทไม้ดอกไม้ประดับ

 

3.1.2  กิจกรรมการเพาะ ขยายพันธุ์สมุนไพร 

-  การเพาะ ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ  เพื่อส่งเสริมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายผู้ปลูกพืชสมุนไพรของหมู่บ้านรอบศูนย์ฯและศูนย์ฯสาขา
-  การเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน( ตัวอย่าง )เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป /  ที่มีความประสงค์จะนำไปปลูกสาธิต / ใช้ประจำครอบครัว