ประวัติความเป็นมา
      การแพทย์จีนโบราณกล่าวถึงฝ่าเท้าว่าฝ่าเท้าเป็นหน้าต่างของชีวิต แสดงถึง สุขภาพของร่างกายการแพทย์จีนจึงมีวิธีการนวดฝ่าเท้า เพื่อรักษาโรค และทำให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ในการกดเท้าตำแหน่งหรือบริเวณที่เรากดนั้น เรียกว่า เขตสะท้อน  (Reflex Area) การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ได้ประยุกต์มาจากประเทศจีน โดยคนไทยคือ อาจารย์ยุพิน โตเอี่ยม โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยได้นำมาใช้อบรมและเผยแพร่ ให้ความรู้แก่ประชาชน ฝ่าเท้าเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนศีรษะ ส่วนทรวงอก ส่วนช่องท้อง และส่วนบริเวณเชิงกราน จุดสะท้อน
บนฝ่าเท้าแต่ละส่วนก็จะตรงกับตำแหน่งของอวัยวะบนร่างกายที่ตรงกับส่วนนั้นๆ จะกล่าวถึงการรักษาด้วยวิธีคลายจุดบนฝ่าเท้า และทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

ประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

1. ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และน้ำเหลืองทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้สมดุล
2. ช่วยป้องกันโรค เช่น ท้องผูก หืด โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ ปวดศีรษะ โรคไต นิ่วในถุงน้ำดี ไมเกรน ไซนัส และโรคเครียดเป็นต้น
3. ส่งผลที่ดีในด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
4. สำหรับการรักษาโรคนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน คงต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อไป
5. ช่วยให้ประชาชนพึ่งตนเอง