ประวัติความเป็นมา 

   การนวดไทยนับเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวการสืบทอด กันมาช้านานดังจะเห็นได้ว่าการนวดมีบทบาทอย่างสำคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากการช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ลูกหลานนวดให้ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นต้น  การนวดช่วยเหลือกันเอง ภายในครอบครัวจนเกิดความชำนาญ และมั่นใจจึงได้มีการนวดช่วยเหลือความเจ็บปวด ของเพื่อนบ้านจึงได้รับความนิยมและเชื่อถือจากผู้มารับบริการจนเกิดอาชีพในที่สุด

 

 

 

การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นการนวดทั้งตัวโดยเริ่มจากการนวดในท่านอนหงาย การนวดฝ่าเท้า ขึ้นไปแนวขาด้านในและขาด้านนอกยึดเส้นขานวดฝ่ามือและแนวแขน แล้วนวดในท่านอนตะแคงเริ่มจากฝ่าเท้า แนวขา สะโพก เอวและหลัง แล้วเปลี่ยนเป็นท่านอนคว่ำ นวดขาและหลัง ยึดเส้นขา จบด้วยท่านั่ง ซึ่งจะนวดแนวหลัง แนวบ่า แนวคอ และนวดศีรษะและสิ้นสุดที่การนวดใบหน้า ใช้เวลานวดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

 

 

การนวดไทยเพื่อบำบัดโรค เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้น มิได้นวดทั้งตัว อาจใช้การอบ การประคบสมุนไพร และการใช้ยาไทยร่วมด้วย
การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการนวดที่ต้องผสมผสานระหว่างการนวดทั้งตัวกับการนวดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะที่