ไก่ดำภูพาน

          ไก่ดำภูพานถูกพัฒนาขึ้นมาจากไก่กระดูกดำที่โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยทำการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ซึ่งไก่ดำส่วนใหญ่ได้ถูกผสมพันธุ์ข้ามไปกับไก่พื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร  จนทำให้ไม่เหลือลักษณะของไก่กระดูกดำที่ชัดเจนแล้ว งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จึงได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำที่มีกระดูกดำและเนื้อดำขึ้นมาใหม่  เพื่อให้มีลักษณะจำเพาะที่กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการ แต่ยังให้คงคุณสมบัติความโดดเด่นด้านความทนทานต่อโรคระบาดและเป็นไก่กระดูกดำที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย เหมือนไก่พื้นเมือง

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์ได้ดำภูพาน        จนประสบความสำเร็จได้ไก่กระดูกดำที่มีความโดดเด่นประจำตัว  และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค โดยพบว่ามีสารสีดำ“เมลานิน” จำนวนมากในไก่ดำภูพาน  ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารเมลานิน  เป็นสารต้านอนุมูนอิสระตัวหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอความชราของเซลล์และออกฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง  จึงทำให้ผู้ที่บริโภคไก่ดำได้รับสารอาหารที่มากกว่าไก่ทั่วไป  และจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ  เหมาะสำหรับบำรุงร่างกาย หญิงมีครรภ์ เด็ก  ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับหลัก  “โภชนะศาสตร์บำบัด”  คือการกินเพื่อการป้องกันและรักษาโรค

          จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ไก่ดำภูพาน  เป็นไก่กระดูกดำที่ได้รับความนิยมของประชาชนและเกษตรกรในการนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย  โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกษตรกรจากทั่วประเทศให้ความสนใจเดินทางมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ดำภูพาน  นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จำนวนมาก  ซึ่งในปัจจุบันได้ไก่ดำภูพานได้ถูกพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการพระราชดำริจนประสบความสำเร็จในการสร้างไก่ดำภูพานได้แล้ว 3 สายพันธุ์  ได้แก่ 

          ไก่ดำภูพาน 1 :ลักษณะขนสีดำ  หนังดำ  แข้งดำ  จงอยปากดำ  เนื้อและกระดูกดำ

          ไก่ดำภูพาน 2 : ลักษณะขนสีขาว  หนังดำ  แข้งดำ  จงอยปากเทาดำ  เนื้อและกระดูกดำ 

          ไก่ดำภูพาน 3  ลักษณะขนสีเหลืองทอง หนังดำ  แข้งดำ  จงอยปากเทาดำ  เนื้อและกระดูกดำ 

เนื่องจากไก่ดำภูพาน ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นจากไก่ดำลูกผสมกับไก่พื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร จึงทำให้ไก่ดำภูพานมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าไก่ดำสายพันธุ์อื่น ที่นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยง การจัดการของเกษตรกรที่มีฐานะยากจนได้เป็นอย่างดี เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ปล่อยให้หากินอิสระได้ หากินเก่ง ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง เนื้อแน่น รสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้มีผู้สนใจนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเกษตรกรนำไปเลี้ยงไว้ในครอบครัว สามารถเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เป็นแหล่งอาหารโปรตีนภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้พอสมควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพภายใต้ผลงานที่โดดเด่นของโครงการพระราชดำริภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหาร


นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร 
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น